Desktop - 39.png

รับพัฒนา Application และ Solution

ตามความต้องการของทุกธุรกิจ

เราพร้อมตอบคำถาม และให้คำปรึกษาที่ท่านต้องการได้ทุกเมื่อ

Our Solution

Application with Data Lake Solution

เราได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อรองรับการแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

Business Intelligence

บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะคาดการณ์เหตุการณ์ทางธุรกิจ
โดยนำข้อมูลที่มีอยู่มาแสดงโอกาสทางธุรกิจแนวโน้มความเป็นไปได้ ในแต่ละด้านธุรกิจและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ