Desktop - 39.png

รับพัฒนา Application และ Solution

ตามความต้องการของทุกธุรกิจ

เราพร้อมตอบคำถาม และให้คำปรึกษาที่ท่านต้องการได้ทุกเมื่อ

Our Solution

Application with Data Lake Solution

เราได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อรองรับการแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

Business Intelligence

บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะคาดการณ์เหตุการณ์ทางธุรกิจ
โดยนำข้อมูลที่มีอยู่มาแสดงโอกาสทางธุรกิจแนวโน้มความเป็นไปได้ ในแต่ละด้านธุรกิจและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Transformation

     บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจสำหรับ Data Platform ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับเศรษฐกิจยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตั้งแต่ขั้นตอน Plan Process จนถึง Marketing เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

quoteLeft-1.png
quoteLeft.png

Authentic Digital Solution Companion

สโลแกนของความคิดทางธุรกิจและ DNA ขององค์กรของเราคือไม่เพียงแต่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่เรามุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษา และความยั่งยืนบนระบบดิจิตอลในองค์กรของลูกค้าของเรา

Our Latest Article