แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น ในวิถีชีวิตใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งนโยบาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และขอความยินยอมในการจัดการข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราจะช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มในการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

แพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าแสดงในรูปแบบ Single Customer View

เรียนรู้เพิ่มเติม