แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น ในวิถีชีวิตใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

แพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าแสดงในรูปแบบ Single Customer View

เรียนรู้เพิ่มเติม