New Products

"SALESLOKA"

แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการขายและบริการ ที่สามารถให้บริการลูกค้าด้านคำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เหมาะสมได้ในทุกธุรกิจ

salesloka
Salesloka ช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วย Features

Customization feature

Salesloka สามารถปรับเปลี่ยน Feature ได้จึงตอบโจทย์กับทุกประเภทธุรกิจ

ควบคุม Application ด้วย Web Application

Salesloka เป็น Loyalty Program ที่ทำได้มากกว่าการเป็นแค่ Loyalty Program

อยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้ไหม ?