“แอปพลิเคชันสำหรับแจ้งนโยบายพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA  และขอความยินยอมในการจัดการข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล”

FEATURE

รองรับเอกสารขออนุญาตแบบหลายเวอร์ชัน

มีสำเนาเอกสารให้ผู้ขออนุญาต และเจ้าของข้อมูลหลังจากกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตในรูปแบบไฟล์ PDF.

สามารถตรวจสอบสถานะการกรอกเอกสารยินยอมให้ใช้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลสามารถเลือกอนุญาตให้เก็บข้อมูลตามความต้องการ โดยการกรอกเอกสารยินยอมให้ใช้ข้อมูล

อ่านข้อมูลลูกค้าใหม่ เพียงแค่สแกนบัตรประชาชน

PDPA ถูกกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้งานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเจ้าของข้อมูลจะได้ต้องรับทราบ และยินยอมเพื่อให้ใช้ข้อมูลของตนเท่านั้น

Dataprive จะเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติได้สะดวกยิ่งขึ้น

ประเทศไทยประกาศใช้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPAในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

สมัครใช้งาน Dataprive วันนี้ !

dataprive.co
ติดต่อเรา