“แพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานพิเศษที่ช่วยนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับการเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ”

FEATURE

สร้างแบบฟอร์มในการสำรวจ ตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

ทำแบบสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน และบันทึกข้อมูลมัลติมีเดียต่างๆลงไปในแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย หรือไฟล์ใด ๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

ลดการใช้กระดาษจำนวนมากในการทำแบบบสอบถาม

นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Business Intelligence Tools หรือ Power BI

ไม่พลาดเรื่องสำคัญด้วยการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน

Collectica สามารถกำหนดพิกัดตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูล

เราทราบดีว่าหากนำไปประยุกต์ใช้กับแบบสำรวจ (survey) การตรวจสอบบ้าน / คอนโดหรืออื่น ๆ (inspection) ผู้เก็บข้อมูลต้องรับทราบถึงตำแหน่งที่จะไป Collectica จึงสามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อช่วยนำทางไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้ด้วย Google Maps

ระบุเป้าหมายของแบบฟอร์ม
ในแต่ละแบบฟอร์มสามารถกำหนดจำนวนของคำตอบที่ต้องการ และวันสิ้นสุดของแบบฟอร์ม เพื่อได้ช่วยให้วางแผนว่าควรจะใช้จำนวนคำตอบเท่าไร ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

รวมผู้ใช้เป็นกลุ่ม และจัดตั้งเป็นทีม
เพื่อเก็บข้อมูลได้ โดยสามารถแบ่งเป็น ผู้ดูแลทีม และสมาชิกในทีม

การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยแผนภาพ
โดยสามารถนำข้อมูลออก (export) และเข้าใช้งานกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ เช่น Excel หรือ Spreadsheets รวมไปถึง เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Intelligence: BI)

สมัครใช้งาน Collectica วันนี้ !

collectica.io
ติดต่อเรา