รู้จักความสามารถใหม่ ๆ ของ Power BI และการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมได้ที่นี่ 🙂